Aled James

If you would like to support Aled's effort this year then complete the form below. 

Ar ôl mwynhau’r profiad o redeg Marathon Llundain yn 2017 er budd Dolen Cymru, mae’n bleser i mi gytuno eto i godi arian i’w fuddsoddi yn addysg a phrosiectau yn Lesotho. Rwyf yn athro yn Ysgol Plasmawr sydd wedi cael cysylltiad agos dros nifer o flynyddoedd gyda’n chwaer ysgol ‘Moshoeshoe II’. Mae’r profiad o ymweld â Lesotho gyda chriw o fyfyrwyr 6ed ym mis Chwefror yn golygu fy mod yn medru gweld a’n llygaid fy hun y gwerth i’r cyfraniadau. Diolch o galon am gytuno i fy nghefnogi.

After enjoying the whole experience of running the London Marathon for Dolen Cymru in 2017, I have agreed to raise money again for education and projects in Lesotho. I am a teacher at Ysgol Plasmawr that has had a close link with our sister school ‘Moshoeshoe II’ over many years. The experience of visiting Lesotho in February with 6th form students will mean I will see myself the importance of the contributions. Many thanks again for supporting me.

 

 

 

You can help the charity earn 25% more from your donation, please complete the giftaid form on the next page after you make your donation.

NB Please choose the pink box 'Continue to Paypal' to proceed to pay even if you will be paying by Debit or Credit Card.  Paypal operate the payment system on our behalf whether you pay by card or by Paypal

Who's donating

Angharad Evans
Sara Jones
Elin Rowlands
Edward Jones
Geraint Rees
Helen Owen
Geraint Evans
Anwen Charles
Paige Churcher
Elis Dafydd
Huw MOrris
Iwan Rowlands
Eifion James
Jon Townley
Emlyn Evans
Nona Evans
Alison Bleasdale
Sandra Jones
Nia Griffiths
SianElin Griffith
Megan Munro
Lynwen Lewis
Elin Boyle
Cennydd Amos
Michael Goode
Thomas Evan Morgan
Carly Shanklin
Contributions are tax deductible.

Showing 59 reactions

 • Angharad Evans
  donated 2017-04-23 14:16:50 +0100
 • Sara Jones
  donated 2017-04-23 14:03:35 +0100
 • Elin Rowlands
  donated 2017-04-23 13:26:32 +0100
 • Edward Jones
  donated 2017-04-23 12:28:06 +0100
 • Geraint Rees
  donated 2017-04-23 12:23:10 +0100
 • Helen Owen
  donated 2017-04-23 12:15:15 +0100
 • Geraint Evans
  donated 2017-04-23 09:30:55 +0100
 • Anwen Charles
  donated 2017-04-23 09:24:00 +0100
 • Paige Churcher
  donated 2017-04-23 08:01:47 +0100
 • Elis Dafydd
  donated 2017-04-22 23:44:28 +0100
 • Huw MOrris
  donated 2017-04-22 08:31:01 +0100
 • Iwan Rowlands
  donated 2017-04-20 15:43:15 +0100
 • Eifion James
  donated 2017-04-19 19:04:22 +0100
 • Jon Townley
  donated 2017-04-18 08:40:16 +0100
 • Emlyn Evans
  donated 2017-04-18 08:14:59 +0100
 • Nona Evans
  followed this page 2017-04-17 22:19:59 +0100
 • Nona Evans
  donated 2017-04-17 22:16:00 +0100
 • Alison Bleasdale
  donated 2017-04-07 20:03:09 +0100
 • Sandra Jones
  donated 2017-04-07 10:38:39 +0100
 • Nia Griffiths
  donated 2017-04-06 21:57:46 +0100
 • SianElin Griffith
  donated 2017-04-06 16:13:35 +0100
 • Megan Munro
  donated 2017-04-06 12:25:05 +0100
 • Lynwen Lewis
  donated 2017-04-05 22:16:29 +0100
 • Elin Boyle
  followed this page 2017-04-03 20:14:09 +0100
 • Elin Boyle
  donated 2017-04-03 20:12:00 +0100
 • Cennydd Amos
  donated 2017-04-03 14:20:12 +0100
 • Michael Goode
  donated 2017-04-03 09:16:03 +0100
 • Thomas Evan Morgan
  donated 2017-04-02 21:25:58 +0100
 • Carly Shanklin
  donated 2017-03-31 20:23:13 +0100