Aled James

If you would like to support Aled's effort this year then complete the form below. 

Ar ôl mwynhau’r profiad o redeg Marathon Llundain yn 2017 er budd Dolen Cymru, mae’n bleser i mi gytuno eto i godi arian i’w fuddsoddi yn addysg a phrosiectau yn Lesotho. Rwyf yn athro yn Ysgol Plasmawr sydd wedi cael cysylltiad agos dros nifer o flynyddoedd gyda’n chwaer ysgol ‘Moshoeshoe II’. Mae’r profiad o ymweld â Lesotho gyda chriw o fyfyrwyr 6ed ym mis Chwefror yn golygu fy mod yn medru gweld a’n llygaid fy hun y gwerth i’r cyfraniadau. Diolch o galon am gytuno i fy nghefnogi.

After enjoying the whole experience of running the London Marathon for Dolen Cymru in 2017, I have agreed to raise money again for education and projects in Lesotho. I am a teacher at Ysgol Plasmawr that has had a close link with our sister school ‘Moshoeshoe II’ over many years. The experience of visiting Lesotho in February with 6th form students will mean I will see myself the importance of the contributions. Many thanks again for supporting me.

 

 

 

You can help the charity earn 25% more from your donation, please complete the giftaid form on the next page after you make your donation.

NB Please choose the pink box 'Continue to Paypal' to proceed to pay even if you will be paying by Debit or Credit Card.  Paypal operate the payment system on our behalf whether you pay by card or by Paypal

Who's donating

Sian James
Aled Morgan
Lynwen Lewis
Gareth Williams
Sandra Jones
Catrin Edwards
Elin Boyle
Aled Richards
Emlyn Evans
Stephanie Johns
Buddug Cole
Ruth Davies
Ruth Davies
Bethan Morgan
James Downe
Cathryn Lewis
Nona Evans
Eifion James
Huw Morris
Carl Iwan Clowes
Ioan Lloyd Owen
Sian James
Kathryn Morris
Huw Jones
arwyn williams
Gwenllian Parry
Janis Ellis
Grace Bowen
Hanna Hughes
Garyn Young
Contributions are tax deductible.

Showing 59 reactions

 • Sian James
  donated 2018-05-22 22:48:23 +0100
 • Aled Morgan
  donated 2018-05-02 22:21:27 +0100
 • Lynwen Lewis
  donated 2018-04-25 09:07:14 +0100
 • Gareth Williams
  donated 2018-04-24 18:02:03 +0100
 • Sandra Jones
  donated 2018-04-22 19:57:46 +0100
 • Catrin Edwards
  donated 2018-04-22 13:17:18 +0100
 • Elin Boyle
  donated 2018-04-21 17:28:41 +0100
 • Aled Richards
  donated 2018-04-21 15:35:04 +0100
 • Emlyn Evans
  donated 2018-04-18 14:37:58 +0100
 • Stephanie Johns
  donated 2018-04-16 10:38:38 +0100
 • Buddug Cole
  donated 2018-04-16 09:14:35 +0100
 • Ruth Davies
  donated 2018-04-16 00:05:18 +0100
 • Ruth Davies
  donated 2018-04-15 23:59:31 +0100
 • Bethan Morgan
  donated 2018-04-15 21:56:14 +0100
 • James Downe
  donated 2018-04-15 20:58:48 +0100
 • Cathryn Lewis
  donated 2018-04-14 17:48:08 +0100
 • Nona Evans
  donated 2018-04-13 18:22:30 +0100
 • Eifion James
  donated 2018-04-13 13:49:10 +0100
 • Huw Morris
  donated 2018-04-13 10:36:09 +0100
 • Carl Iwan Clowes
  donated 2018-04-06 14:36:48 +0100
 • Ioan Lloyd Owen
  donated 2018-03-01 09:16:20 +0000
 • Sian James
  donated 2017-09-12 20:56:01 +0100
 • Kathryn Morris
  donated 2017-05-07 14:02:04 +0100
 • Huw Jones
  donated 2017-04-25 18:56:04 +0100
 • arwyn williams
  donated 2017-04-24 20:41:40 +0100
 • Gwenllian Parry
  donated 2017-04-23 21:59:46 +0100
 • Janis Ellis
  donated 2017-04-23 19:13:27 +0100
 • Grace Bowen
  donated 2017-04-23 16:48:09 +0100
 • Hanna Hughes
  donated 2017-04-23 15:13:17 +0100
 • Garyn Young
  donated 2017-04-23 14:38:01 +0100