Aled James

If you would like to support Aled's effort this year then complete the form below. 

Ar ôl mwynhau’r profiad o redeg Marathon Llundain yn 2017 er budd Dolen Cymru, mae’n bleser i mi gytuno eto i godi arian i’w fuddsoddi yn addysg a phrosiectau yn Lesotho. Rwyf yn athro yn Ysgol Plasmawr sydd wedi cael cysylltiad agos dros nifer o flynyddoedd gyda’n chwaer ysgol ‘Moshoeshoe II’. Mae’r profiad o ymweld â Lesotho gyda chriw o fyfyrwyr 6ed ym mis Chwefror yn golygu fy mod yn medru gweld a’n llygaid fy hun y gwerth i’r cyfraniadau. Diolch o galon am gytuno i fy nghefnogi.

After enjoying the whole experience of running the London Marathon for Dolen Cymru in 2017, I have agreed to raise money again for education and projects in Lesotho. I am a teacher at Ysgol Plasmawr that has had a close link with our sister school ‘Moshoeshoe II’ over many years. The experience of visiting Lesotho in February with 6th form students will mean I will see myself the importance of the contributions. Many thanks again for supporting me.

 

 

 

You can help the charity earn 25% more from your donation, please complete the giftaid form on the next page after you make your donation.

NB Please choose the pink box 'Continue to Paypal' to proceed to pay even if you will be paying by Debit or Credit Card.  Paypal operate the payment system on our behalf whether you pay by card or by Paypal

Who's donating

Contributions are tax deductible.

Showing 59 reactions

 • donated 2018-05-22 22:48:23 +0100
 • donated 2018-05-02 22:21:27 +0100
 • donated 2018-04-25 09:07:14 +0100
 • donated 2018-04-24 18:02:03 +0100
 • donated 2018-04-22 19:57:46 +0100
 • donated 2018-04-22 13:17:18 +0100
 • donated 2018-04-21 17:28:41 +0100
 • donated 2018-04-21 15:35:04 +0100
 • donated 2018-04-18 14:37:58 +0100
 • donated 2018-04-16 10:38:38 +0100
 • donated 2018-04-16 09:14:35 +0100
 • donated 2018-04-16 00:05:18 +0100
 • donated 2018-04-15 23:59:31 +0100
 • donated 2018-04-15 21:56:14 +0100
 • donated 2018-04-15 20:58:48 +0100
 • donated 2018-04-14 17:48:08 +0100
 • donated 2018-04-13 18:22:30 +0100
 • donated 2018-04-13 13:49:10 +0100
 • donated 2018-04-13 10:36:09 +0100
 • donated 2018-04-06 14:36:48 +0100
 • donated 2018-03-01 09:16:20 +0000
 • donated 2017-09-12 20:56:01 +0100
 • donated 2017-05-07 14:02:04 +0100
 • donated 2017-04-25 18:56:04 +0100
 • donated 2017-04-24 20:41:40 +0100
 • donated 2017-04-23 21:59:46 +0100
 • donated 2017-04-23 19:13:27 +0100
 • donated 2017-04-23 16:48:09 +0100
 • donated 2017-04-23 15:13:17 +0100
 • donated 2017-04-23 14:38:01 +0100